Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

kalinson
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
kalinson
kalinson

May 28 2015

kalinson
3638 76b7
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
kalinson
4436 ef5e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
kalinson
4583 1432 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
kalinson
0249 d39a 500
sensus
Reposted frominveni inveni viazimnepalce zimnepalce
kalinson
Musisz spróbować stworzyć szczęście wewnątrz siebie. Jeśli nie jesteś szczęśliwy w jakimś miejscu, istnieje duże prawodopodobieństwo, że nie będziesz szczęśliwy w żadnym miejscu.
— Ernie Banks
Reposted frominpassing inpassing viazimnepalce zimnepalce
kalinson
5436 aae3
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
kalinson
kalinson
kalinson
Bo człowiek jest przecież z marzeń, z tego, że idzie i myśli, z tego, że zaplącze się w chodnik. Z czekolady – bo ma oczy, właśnie takie jak moje - albo z nieba, bo Twoje. I z malin, bo usta, które nie wypowiedziały, co będzie dalej. Bo człowiek jest przecież z marzeń, z myśli i z zamyśleń, z lewej i z prawej, z tego, co wysoko i nisko. Z huśtawek jest ten człowiek, ten, który równa się ja. Z biedronek jeszcze, bo kropki, przecinki. Człowiek w tych wielokropkach ukryty, co mnoży swoje myśli przez niepospolite zaklęcia, pieści swoje fantazje, rozbiera się w nocy – do naga. Gryzie usta. Bo człowiek jest przecież z marzeń. Z tego, że chciałby dotykać, z tego, że sztuka to sztuka, z tego, że trening był o jedenastej, z tego, że ciepło i ciepło, z tego, że gorąco, że deszcz, że pożądanie, że ręka, że usta, że całuje delikatnie, że kocha się gdzieś tam, na łące za miastem.
— Kaja Kowalewska Mistrzyni Pióra
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
kalinson
kalinson
9451 07fa
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
kalinson
9466 d63f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
kalinson
4117 6520
Reposted fromsiseniorita siseniorita viazimnepalce zimnepalce
kalinson
0968 d589 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
kalinson
1343 b1f8 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
kalinson
1619 6b59 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl